Standardele internaionale de tratare a varicelor

standardele internaionale de tratare a varicelor

Articolul 3 Domeniul de aplicare 1 Prezenta convenție se aplică bazinului hidrografic al Dunării în conformitate cu definiția de la articolul 1 litera b.

Articolul 4 În general, cooperarea prevăzută în prezenta convenție ia formele următoare: a consultări și activități comune în cadrul Comisiei internaționale în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții; b schimb de informații privind acordurile bilaterale și multilaterale, dispozițiile juridice și măsurile luate în materie de gospodărire a apei; schimb de documente juridice, de directive și alte publicații; schimb de informații și experiență sub alte forme.

PARTEA A II-A Articolul 5 Prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontalier 1 Părțile contractante elaborează, adoptă și aplică măsurile juridice, administrative și tehnice pertinente; ele asigură condițiile și bazele cerute în prealabil la nivel național pentru asigurarea unei protecții eficiente a calității și a unei utilizări durabile a apei și contribuie la prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontalier.

Please wait while your request is being verified...

Articolul 7 Reducerea emisiilor: obiective și criterii de calitate a apei 1 Ținând cont de propunerile Comisiei internaționale, părțile contractante fixează limitele emisiilor care se aplică, din punctul de vedere al concentrațiilor și al încărcăturilor poluante, sectoarelor industriale și industriilor specifice, bazate pe tehnologii slab poluante sau fără deșeuri la sursă. În domeniul apelor urbane uzate limitele de emisie se bazează pe aplicarea cel puțin a unui tratament biologic sau de nivel echivalent.

Comisia internațională are sarcina să țină la zi anexa II. Orientările în acest sens sunt prezentate la anexa III; ele se aplică și sunt specificate de către părțile contractante la nivel național și, la nevoie, într-o manieră conjugată.

standardele internaionale de tratare a varicelor bai din plante cu varicoza

Articolul 8 Inventarierea emisiilor, programe de acțiune și rapoarte de progrese 1 Părțile contractante inventariază regulat sursele punctuale și difuze pertinente de poluare din bazinul hidrografic al Dunării, precum și măsurile de prevenire și reducere deja luate pentru anumite emisii și eficacitatea reală a acestora, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 litera a.

Aceste programe de acțiune vizează în special reducerea încărcăturilor și concentrărilor poluante provenite atât din surse punctuale industriale și urbane, cât și din surse difuze. Ele preiau în special măsurile de prevenire și reducere, inclusiv estimarea costurilor și o propunere de program.

Rapoartele descriu, pe de o parte, măsurile de protecție aplicate și, pe de altă parte, progresele îndeplinite în ceea ce privește starea cursurilor de apă, pe baza unei evaluări concrete. Articolul 9 Pe baza activităților naționale, părțile contractante cooperează în domeniul supravegherii și al evaluării.

Părțile contractante stabilesc regulat punctele precise de supraveghere, caracteristicile calitative și parametrii de poluare standardele internaionale de tratare a varicelor trebuie evaluați pentru Dunăre și frecvența necesară pentru această evaluare în funcție de particularitățile ecologice și numarul de membre în varicoza ale cursului de apă vizat, precum și a tipului de poluanți deversați în bazinul luat în considerare.

Părțile contractante stabilesc, în funcție de o metodă armonizată, bilanțuri hidrologice naționale și un bilanț global pentru întregul bazin dunărean.

standardele internaionale de tratare a varicelor uleiuri eseniale împotriva revizuirilor varicose reviews

În acest scop și în măsura necesară, părțile contractante furnizează date corelative comparabile datorită armonizării metodologiei. Pe baza acestor date se pot stabili bilanțurile hidrologice pentru principalii afluenți ai Dunării.

Părțile contractante evaluează regulat starea calitativă a Dunării și progresele realizate ca urmare a măsurilor luate în vederea prevenirii, a controlării și a reducerii impacturilor transfrontaliere. Rezultatele sunt făcute publice în publicațiile corespunzătoare.

Articolul 10 Stabilirea obligatorie de rapoarte Părțile contractante informează regulat Comisia internațională despre aspectele fundamentale necesare îndeplinirii sarcinilor sale. Rapoartele se referă în special la: a rapoartele și documentele prevăzute în prezenta convenție sau la cele solicitate de către Comisie; b informațiile privind existența, încheierea, amendarea și denunțarea acordurilor și a tratatelor bilaterale sau multilaterale referitoare la protecția și gospodărirea apei Dunării sau a apelor aflate în bazinul său hidrografic sau care prezintă interes pentru chestiunile studiate; c informațiile privind legislațiile, normele și alte dispoziții generale care guvernează la nivel național protecția și gospodărirea apei Dunării și a apelor aflate în bazinul său hidrografic sau care prezintă interes pentru problemele studiate; d notificarea modalităților, a programului și a cheltuielilor financiare de aplicare a planului național de acțiuni stabilite recomandări, programe, măsuri etc.

Chirurgie vasculară

Articolul 11 Consultări 1 După un prim schimb de informații, părțile contractante implicate organizează, la cererea uneia sau a mai multor părți contractante, consultări privind activitățile planificate, stabilite la articolul 3 alineatul 2care ar putea avea impacturi transfrontaliere, cu condiția ca schimbul de informații și consultările să nu fie prevăzute în cadrul unei cooperări bilaterale sau al altei forme de cooperare internațională.

În general, consultările au loc în cadrul Comisiei internaționale, cu scopul de a se găsi o soluție.

Tratamentul pentru osteoartrita este stabilit de medicul curant in functie de nevoile pacientului, stilul sau de viata si starea de sanatate generala, urmarind imbunatatirea functionalitatii articulatiilor, mentinerea unei greutati sanatoase si controlul durerilor. Manifestari clinice comune ale osteoartritei si remedii eficiente Osteoartrita este o boala raspandita in randul populatiei varstnice, cei mai multi pacienti depasind varsta de 60 de ani. Pe masura ce cartilajul care protejeaza si inveleste suprafetele articulare se deterioreaza, frictiunea de la nivelul oaselor produce o serie intreaga de simptome articulare, care debuteaza cu dureri intense ale incheieturilor. Osteoartrita nu se vindeca in mod complet prin tratament, insa

Articolul 12 Schimbul de informații 1 În conformitate cu modalitățile stabilite de Comisia internațională, părțile contractante fac schimb de date disponibile referitoare, inter alia, la: a starea generală a cursurilor de apă din bazinul hidrografic al Dunării; b experiența acumulată în aplicarea și exploatarea celor mai bune tehnologii disponibile și rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare; c datele privind emisiile și datele privind supravegherea; d măsurile luate și măsurile preconizate pentru prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontalier; e normele privind deversările de ape uzate; f accidentele cauzate de substanțe periculoase pentru apă.

Părțile contractante elaborează programe comune de formare și organizează seminare și reuniuni necesare. Articolul 13 Protecția informației furnizate În măsura în care, în temeiul prezentei convenții, secrete industriale și comerciale sau alte informații confidențiale sunt comunicate fără a se încălca legislațiile naționale, părțile contractante destinatare trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor, utilizându-le doar în scopul prevăzut în convenție, fără a le publica și fără a le pune la dispoziția terților.

Dacă una dintre părțile contractante se consideră incapabilă să respecte obligația de confidențialitate privind informațiile care i-au fost transmise, ea informează fără întârziere partea contractantă care i le-a furnizat și i le înapoiază. Datele personale sunt comunicate părților contractante în conformitate cu legislația națională a părții contractante care le transmite.

 • Testimoniale Chirurgie Departamentul de chirurgie oncologică din cadrul spitalului Onco Card Brașov se axează pe chirurgia mamară.
 • Varicoza handicap 3 grupe
 • Piciorul arde varicoza
 • Facilitai de prevenire din varicoza
 • Varicozer eliminarea operaiunilor
 • Sanatoriu varicos Ucraina Jogging pentru cei cu vene varicoase Chirurgia varicelor Scopul tratamentului chirurgical este inlaturarea venelor superficiale bolnave varicelor si astfel sa suprime efectul stagnarii stazei sangelui la nivelul membrelor inferioare.
 • Splina varicoza

Beneficiarul nu utilizează datele personale decât în scopurile și condițiile precizate de partea care le comunică. Articolul 14 Informarea publicului 1 Părțile contractante se asigură că autoritățile lor competente pun la dispoziția oricărei persoane fizice sau juridice, în termenul cel mai scurt, informații cu privire la starea sau calitatea ecologică a cursurilor de apă din bazinul Dunării, contra unor taxe rezonabile, ca răspuns la orice solicitare rezonabilă, fără ca persoana interesată să fie obligată să-și justifice interesul.

 1. Operații din vene varicoase, înainte și după fotografii Tragerea durerii în vene varicoase Reteta cu leac pentru picioare reci si varice Mod de preparare: Curatati usturoiul, pisati-l foarte bine si apoi amestecati-l cu uleiul din nuca de cocos.
 2. Tratament varice laser - RO | Pagini Aurii
 3. Spital Varice Murfatlar
 4. Chirurgie Chirurgie In ziua de astazi, chirurgia cuprinde o varietate de discipline medicale in cadrul carora sunt posibile interventii chirurgicale complexe in conditii de siguranta si cu rezultate fiabile.
 5. Auto-evacuare de la venele varicoase
 6. Metode varicoase
 7. Chirurgie vasculară - Medpark

Refuzul de a comunica informațiile solicitate trebuie motivat în scris. Articolul 15 Cercetare și dezvoltare 1 În scopul promovării obiectivelor prezentei convenții, părțile contractante stabilesc programe complementare sau comune de cercetare științifică sau tehnică și, în conformitate cu o procedură care trebuie stabilită de Comisia internațională, comunică acesteia: a rezultatele programelor de cercetare complementare, comune sau de alt tip la care autoritățile publice au acces liber; b aspectele utile ale altor programe de cercetare științifică și tehnică.

Articolul 16 Sisteme de comunicare, de alertă și de alarmă, planuri de urgență 1 Părțile contractante stabilesc sisteme coordonate sau comune de comunicare, alertă și alarmă în întreg bazinul Dunării, cu condiția ca acestea să fie impuse de necesitatea de a completa sistemele instalate și exploatate la nivel bilateral. Ele se consultă cu privire la căile și mijloacele de armonizare a planurilor de urgență și a sistemelor naționale de comunicare, alertă și alarmă. De asemenea, autoritățile competente cooperează în vederea stabilirii unor planuri de urgență comune, care să completeze, dacă este cazul, planurile deja stabilite la nivel bilateral.

standardele internaionale de tratare a varicelor 911 crema de la varicoza

Articolul 17 Asistență reciprocă 1 În scopul de a întări cooperarea și de a facilita respectarea obligațiilor care rezultă din prezenta convenție, în special în situații critice privind starea cursurilor de apă, părțile contractante își acordă reciproc asistență la cerere.

Părțile contractante cooperează în cadrul acestei Comisii. În scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin părților contractante în conformitate standardele internaionale de tratare a varicelor articoleleComisia internațională elaborează propuneri și recomandări pentru părțile contractante. Această cooperare are drept scop ameliorarea coordonării și evitarea dublei utilizări. Articolul 19 Transferul conținutului Declarației de la București Contribuțiile părților contractante în cadrul Declarației de cooperare a statelor dunărene, cu privire la problemele gospodăririi apelor Dunării și, în special, de protecție a Dunării contra poluării, semnată la data de 13 decembrie Declarația de la București de grupurile de lucru privind calitatea apei, informațiile și previziunile privitoare la inundații, precum și bilanțul hidrologic sunt preluate în prezenta convenție.

Articolul 21 Acorduri existente și suplimentare Pe baza egalității și reciprocității, părțile contractante adaptează, dacă e cazul, acordurile bilaterale sau multilaterale sau alte acorduri existente cu scopul de a elimina eventualele contradicții cu principiile fundamentale ale prezentei convenții și încheie, dacă este necesar, acorduri suplimentare sau alte acorduri.

standardele internaionale de tratare a varicelor varicoza durere sau nu

Articolul 22 Conferința părților 1 Părțile contractante se reunesc la recomandarea Comisiei internaționale. Cu excepția unor dispoziții contrare din prezenta convenție, conferința părților face tot posibilul pentru a se ajunge la un acord prin consens.

Spitale veterinare varicoase din Moscova

Dacă nu se ajunge la un consens, președintele declară că au fost epuizate toate mijloacele de a se ajunge la un acord prin consens. După această club club cu varicoza se adoptă o recomandare sau o standardele internaionale de tratare a varicelor cu o majoritate de patru cincimi a părților prezente și participante la vot. Totuși, această notificare poate fi denunțată în orice moment, iar denunțarea intră în vigoare din momentul în care notificarea a fost primită de către secretarul executiv.

Pentru oricare altă parte care a notificat în scris secretarului executiv disponibilitatea de acceptare a deciziei, aceasta devine executorie la primirea notificării sau în prima zi din a unsprezecea lună de la adoptarea deciziei, fiind reținută data cea mai îndepărtată. Articolul 23 Convenția se modifică după cum urmează: 1 Orice parte contractantă poate propune o modificare la prezenta convenție. Textul modificării propuse, însoțit de o propunere de reunire a conferinței părților, este comunicat în scris părților contractante de picioarele albastre cu varfking la barbai depozitar.

Ratificarea, acceptarea sau aprobarea se notifică în scris guvernului depozitar.

Modificarea intră apoi în vigoare pentru oricare altă parte contractantă în a treizecea zi de la depunerea de către partea respectivă a instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare a modificării. Articolul 24 Soluționarea diferendelor 1 În cazul în care apare un diferend între două sau mai multe părți contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentei convenții, părțile caută să îl soluționeze prin negocieri sau prin orice altă metodă de soluționare considerată acceptabilă, cu ajutorul Comisiei internaționale, dacă este necesar.

Utilsubiecte